Diccionario de la lengua española (2001)

musica.

(z lat. musca, a to z gr. μουσική).

1. f. melodie, rytmus a harmonie, kombinované.

2. f. Posloupnost modulovaných zvuků znovu vytvořit ucho.

3. f. Koncert nástrojů nebo hlasů, nebo obojí současně.

4. f. Umění kombinovat zvuky lidského hlasu nebo nástrojů, nebo jednoho a druhého současně, aby vytvářely potěšení, míchání citlivosti, ať už radostné nebo smutné.

5. f. společnost hudebníků, kteří spolu zpívají nebo hrají. Hudba Královské kaple.

6. f. hudební kompozice. Hudba této opery je od takového autora.

7. f. sbírka dokumentů, na kterých jsou napsány hudební skladby. Hudba kaple je uložena v tomto stole.

8. f. zvuk příjemný pro ucho. Hudba větru mezi větvemi. Hudba proudu vody.

9. vy f. pl. Odporný zvuk.

10. vy f.pl. Nebeská Hudba.

~ harmonika.

1. f. Vokální hudba.

~ Nebeský.

1. vy f.pl, elegantní slova a marné sliby, které nemají žádnou podstatu ani užitečnost.

~ instrumentální.

1. f. hudba složená pouze pro nástroje.

~ světlo.

1. f. velmi melodický a chytlavý, který je zachycen a zapamatován snadněji než ostatní.

~ prostý.

1. gregoriánský chorál.

~ měřitelné.

1. f. varhanní zpěv.

~ past na myši.

1. vy f.pl, špatná hudba nebo hudba produkovaná špatnými hlasy nebo nevyladěnými nástroji.

~ rytmické.

1. f. hudba, ve které převládá rytmický prvek.

~ vokální.

1. f. hudba složená pro hlasy, samostatně nebo za doprovodu nástrojů.

~ a doprovod.

1. vy f.pl. lidé nižší kvality v soutěži, k rozlišení prvního nebo hlavního.

s dobrým ~ se blíží.

1. výraz. coloq. U vyčítat ten, kdo žádá o drzost, nebo něco, co není, prosím, osobu, od níž je požadováno.

s ~ jinde.

1. výraz. coloq. U. odmítnout a pokárat ty, kteří přicházejí obtěžovat nebo s drzostí. Jdi s hudbou někam jinam.

dejte ~ hluchému muži.

1. příměří. sloveso. coloq. Marně pracovat, aby někoho přesvědčil.

jděte dovnitř.

1. příměří. sloveso. Pocit bolesti, hněvu,neklidu, bolesti atd., objevit klid nebo bez toho, aby to bylo známo.

nerozumím někomu ~.

1. příměří. sloveso. coloq. Být lhostejný k tomu, co se nestará slyšet.

V. V.

hudební řetězec

hudební skříňka

hudební kniha

hudební papír

hudební hodinky

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.