jděte domů

reflexe: rozhodněte se věřit v Boha a budete požehnáni.

Abraham byl nazýván přítelem Božím, že přátelství bylo výsledkem jeho společenství s Pánem a samozřejmě měl plnou důvěru ve svou péči a moc. Byl ochoten poslouchat Boha, protože se naučil důvěřovat mu i v těch nejtěžších dobách.

Boží slovo nám říká v Židům 11:19 “ domníval se, že ho Bůh dokázal vzkřísit i z mrtvých, odkud ho také obrazně znovu přijal.“

Musíme zdůraznit, že výraz: „Bůh je silný, aby zvednout“, řecké slovo, zvednout je „egéiro“, což také znamená: obnovení, vzkřísit, vstát, vstávat ve válce, wake up (od smrti, nečinnosti, zničit).

pravdou je, že někdy srdce nebo některých specifických oblastech Křesťanského života usnout nebo upadnout do nečinnosti, studené náboženství nebo rutinní zaujme věřící, je, když první láska je uhašen.

Ale, Pán je silný, aby probudit, nebo aktivovat srdce, naděje, víry, proudění v Ducha Svatého, mocný je náš Bůh oživit ten, který zemřel, nebo mdloby.

Když se rozhodnete věřit v Boha a následovat jeho cestu, i když se to může zdát obtížné, v době, uvidíte jeho sílu ve váš prospěch, bude odměnou vám s nejlepší nebe.

napsal Pastor Gonzalo Sanabria.
.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.