Nápady na Řízení

Follett definovanými řízení jako: „umění získání něco udělat prostřednictvím lidí“.
její myšlenky jsou v rozporu s myšlenkou vědeckého řízení, protože věřila, že manažeři a podřízení by měli plně spolupracovat. Moc je ústředním bodem jejích myšlenek. Moc je vytvářena a organizována organizacemi a podle ní je legitimní a nevyhnutelná. Pokud jde o moc, Follett použila termín „integrace,“ odkazovat na nekoercivní sdílení moci založené na použití jejího pojmu „moc S“ spíše než „moc nad.“
její myšlenky byly formulovány ve třech principech:
1. Funkce jsou specifické oblasti úkolů v rámci organizací. Měla by jim být přidělena příslušná míra autority a odpovědnosti, aby bylo možné plnit úkoly.
2. Odpovědnost je vyjádřena empirickou duty: Lidé by se měli řídit jejich odpovědnost na základě důkazů, a mělo by integrovat efektivně s funkcemi ostatními.
3. Autorita plyne z nároku na výkon moci, který je založen na legitimní autoritě.
vraťte se na hlavní stránku

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.