ideer om ledelse

Follett definerede ledelse som: “kunsten at få ting gjort gennem mennesker”.
hendes ideer er i modstrid med ideen om videnskabelig ledelse, da hun mente, at ledere og underordnede skulle samarbejde fuldt ud. Magt er centralt for hendes ideer. Magt er skabt og organiseret af organisationer, og ifølge hende er det legitimt og uundgåeligt. Med hensyn til magt Follett brugte udtrykket “integration,” at henvise til ikke-kommerciel magtdeling baseret på brugen af hendes koncept “magt med” snarere end “magt over.”
hendes ideer blev formuleret i tre principper:
1. Funktioner er specifikke opgaveområder inden for organisationer. Den passende grad af autoritet og ansvar bør tildeles dem, så opgaver kan udføres.
2. Ansvar udtrykkes i form af en empirisk pligt: Folk skal styre deres ansvar på grundlag af beviser og bør integrere dette effektivt med andres funktioner.
3. Myndighed stammer fra en ret til at udøve magt, som er baseret på legitim myndighed.
gå tilbage til forsiden

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.