112 a artikla valvottavien aineiden luvaton käyttö

112 a artikla käsittelee valvottavien aineiden väärinkäyttöä, jakelua, kauppaa. Erilaisia tilanteita käsitellään tässä rangaistusartiklassa hahmotelluissa 7 jaksossa. Näiden osioiden kriittiset osatekijät ovat seuraavat:

a) huumeiden laiton hallussapito levitystarkoituksessa

alkuaineet:

 • , että syytetyllä oli tiettynä aikana ja tiettynä ajankohtana hallussaan tietty määrä tiettyä valvottavaa ainetta.
 • että syytetty oli täysin tietoinen tällaisesta hallussapidosta.
 • , että hän tiesi aineen olevan salakuljetettua.
 • että tällainen hallussapito oli luvatonta.
 • syyttäjän on tarvittaessa näytettävä toteen aikomus levittää salakuljetettua tavaraa.

enimmäisrangaistus:

 • luvaton hallussapito: rangaistus vaihtelee sen mukaan, millaisia huumeita rikokseen liittyy. Amfetamiinista, heroiinista, kokaiinista, lysergihapon dietyyliamidista, marihuanasta (muusta kuin tämän aineen käytöstä tai alle 30 gramman hallussapidosta), oopiumista, metamfetamiinista, sekobarbitaalista, fensyklidiinistä ja I, II ja III luettelon mukaisista valvottavista aineista syytettyä uhkaa kunniaton erottaminen, palkan ja korvausten menettäminen sekä 5 vuoden vankeus. Alle 30 gramman marihuanan hallussapidosta tai marihuanan, fenobarbitaalin ja valvottavien aineiden käytöstä luettelon IV ja V mukaisesti syytettyä uhkaa kunniaton erottaminen, palkan ja korvausten menettäminen ja 2 vuoden vankeus.
 • levitystarkoitus: rangaistus vaihtelee sen mukaan, millaisista huumeista on kyse. Amfetamiinista, heroiinista, kokaiinista, lysergihapon dietyyliamidista, marihuanasta, oopiumista, metamfetamiinista, sekobarbitaalista, fensyklidiinistä ja luettelon I, II ja III mukaisista valvottavista aineista syytettyä uhkaa kunniaton erottaminen, palkan ja korvausten menettäminen sekä 15 vuoden vankeus. Fenobarbitaalin ja valvottavien aineiden hallussapidosta-syytettyä odottaa kunniaton erottaminen, palkan ja korvausten menettäminen-ja 10 vuoden vankeus.

kun raskauttavat seikat todistetaan tällaisissa oikeudenkäynneissä, syytetyn enimmäisrangaistusta korotetaan 5 vuotta.

b) huumeiden luvaton käyttö

alkuaineet:

 • että syytetty oli käyttänyt tiettyyn aikaan ja paikkaan määrättyä valvottavaa ainetta.
 • että syytetty oli täysin tietoinen tällaisesta käytöstä.
 • , että hän oli myös tietoinen siitä, että kyseessä oli salakuljetus.
 • että tämä käyttö oli luvatonta.

maksimirangaistus: rangaistus vaihtelee sen mukaan, millaisista huumeista on kyse. Amfetamiinista, heroiinista, kokaiinista, lysergihapon dietyyliamidista, marihuanasta, oopiumista, metamfetamiinista, sekobarbitaalista, fensyklidiinistä ja I, II ja III luettelon mukaisista valvottavista aineista syytettyä uhkaa kunniaton erottaminen, palkan ja korvausten menettäminen sekä 5 vuoden vankeus. Fenobarbitaalin, marihuanan ja valvottavien aineiden hallussapidosta-syytettyä odottaa kunniaton erottaminen, – palkan ja korvausten menettäminen ja 2 vuoden vankeus.

kun raskauttavat seikat todistetaan tällaisissa oikeudenkäynneissä, syytetyn enimmäisrangaistusta korotetaan 5 vuotta.

c) huumeiden laiton jakelu

alkuaineet:

 • syytetty oli jakanut tiettyyn aikaan ja paikkaan tietyn määrän valvottavaa ainetta.
 • että syytetty oli täysin tietoinen tällaisesta levityksestä.
 • , että hän oli myös tietoinen siitä, että kyseessä oli salakuljetus.
 • , että tämä jako oli virheellinen.

Enimmäisrangaistus: Rangaistus vaihtelee sen mukaan, millaisia huumeita rikokseen liittyy. Amfetamiinista, heroiinista, kokaiinista, lysergihapon dietyyliamidista, marihuanasta, oopiumista, metamfetamiinista, sekobarbitaalista, fensyklidiinistä ja luettelon I, II ja III mukaisista valvottavista aineista syytettyä uhkaa kunniaton erottaminen, palkan ja korvausten menettäminen sekä 15 vuoden vankeus. Fenobarbitaalin ja valvottavien aineiden hallussapidosta-syytettyä odottaa kunniaton erottaminen, palkan ja korvausten menettäminen-ja 10 vuoden vankeus.

kun raskauttavat seikat todistetaan tällaisissa oikeudenkäynneissä, syytetyn enimmäisrangaistusta korotetaan 5 vuotta.

d) huumeiden luvaton käyttöönotto jakelutarkoituksessa

alkuaineet:

 • että syytetty lisäsi tiettyyn aikaan ja paikkaan tietyn määrän valvottavaa ainetta tiettyyn alukseen/ ilma-alukseen/ laitokseen/ ajoneuvoon, joka oli Yhdysvaltain asevoimien hallinnassa tai sen käytössä.
 • , että syytetty oli täysin tietoinen siitä, että hän oli ottanut aineen käyttöön.
 • että syytetty oli täysin tietoinen siitä, että aine oli salakuljetettua.
 • että käyttöönotto oli laiton teko.
 • syyttäjän on tarvittaessa näytettävä toteen aikomus levittää salakuljetettua tavaraa.

enimmäisrangaistus:

 • luvaton johdanto: rangaistus vaihtelee sen mukaan, millaisia huumeita rikokseen liittyy. Amfetamiinista, heroiinista, kokaiinista, lysergihapon dietyyliamidista, marihuanasta, oopiumista, metamfetamiinista, sekobarbitaalista, fensyklidiinistä ja I, II ja III luettelon mukaisista valvottavista aineista syytettyä uhkaa kunniaton erottaminen, palkan ja korvausten menettäminen sekä 5 vuoden vankeus. Fenobarbitaalin hallussapidosta ja valvottavien aineiden hallussapidosta-syytetyllä on kunniaton vastuuvapaus, – kaikkien palkkojen ja korvausten menettäminen ja 2 vuoden vankeus.
 • luvaton käyttöönotto tarkoituksena jakaa: Amfetamiinista, heroiinista, kokaiinista, lysergihapon dietyyliamidista, marihuanasta, oopiumista, metamfetamiinista, sekobarbitaalista, fensyklidiinistä ja luettelon I, II ja III mukaisista valvottavista aineista syytettyä uhkaa kunniaton erottaminen, palkan ja korvausten menettäminen sekä 15 vuoden vankeus. Fenobarbitaalin ja valvottavien aineiden hallussapidosta-syytettyä odottaa kunniaton erottaminen, palkan ja korvausten menettäminen-ja 10 vuoden vankeus.

kun raskauttavat seikat todistetaan tällaisissa oikeudenkäynneissä, syytetyn enimmäisrangaistusta korotetaan 5 vuotta.

e) lääkkeiden luvaton valmistus jakelutarkoituksessa

alkuaineet:

 • että syytetty oli valmistanut tiettyyn aikaan ja paikkaan tietyn määrän valvottavaa ainetta.
 • että syytetty oli täysin tietoinen tällaisesta valmistuksesta.
 • , että hän oli myös tietoinen siitä, että kyseessä oli salakuljetus.
 • , että tämä valmistus oli väärin tehty.
 • syyttäjän on tarvittaessa näytettävä toteen aikomus levittää salakuljetettua tavaraa.

enimmäisrangaistus:

 • luvaton valmistus: amfetamiinista, heroiinista, kokaiinista, lysergihapon dietyyliamidista, marihuanasta, oopiumista, metamfetamiinista, sekobarbitaalista, fensyklidiinistä ja I, II ja III luettelon mukaisista valvottavista aineista syytetty joutuu kunniattomaan vapautukseen, kaikkien palkkojen ja korvausten menettämiseen ja 5 vuoden vankeusrangaistukseen. Fenobarbitaalin hallussapidosta ja valvottavien aineiden hallussapidosta-syytetyllä on kunniaton vastuuvapaus, – kaikkien palkkojen ja korvausten menettäminen ja 2 vuoden vankeus.
 • luvaton valmistus levittämistarkoituksessa: amfetamiinista, heroiinista, kokaiinista, lysergihapon dietyyliamidista, marihuanasta, oopiumista, metamfetamiinista, sekobarbitaalista, fensyklidiinistä ja luettelon I, II ja III mukaisista valvottavista aineista syytettyä uhkaa kunniaton erottaminen, palkan ja korvausten menettäminen sekä 15 vuoden vankeus. Fenobarbitaalin ja valvottavien aineiden hallussapidosta-syytettyä odottaa kunniaton erottaminen, palkan ja korvausten menettäminen-ja 10 vuoden vankeus.

kun raskauttavat seikat todistetaan tällaisissa oikeudenkäynneissä, syytetyn enimmäisrangaistusta korotetaan 5 vuotta.

f) huumeiden laiton vienti tai maahantuonti

elementit:

 • että tiettyyn aikaan ja paikkaan syytetty vei Yhdysvalloista./ tuotu tullialueelle tietyn määrän tiettyä valvottavaa ainetta.
 • että syytetty oli täysin tietoinen siitä, että hän oli tuonut/ vienyt kyseistä ainetta.
 • että syytetty oli täysin tietoinen siitä, että aine oli salakuljetettua.
 • , että vienti/ tuonti oli laiton teko.

enimmäisrangaistus: huumeiden luvattomasta maahantuonnista ja maastaviennistä enimmäisrangaistus riippuu siitä, millaisista huumeista on kyse. Amfetamiineista, heroiinista, kokaiinista, sekobarbitaalista, lysergihapon dietyyliamidista, marihuanasta, oopiumista, fensyklidiinistä, metamfetamiinista ja luettelon I, II ja III mukaisista valvottavista aineista syytettyä uhkaa kunniaton erottaminen, palkan ja korvausten menettäminen sekä 15 vuoden vankeus. Fenobarbitaalista ja luettelon IV ja V valvottavista aineista syytettyä uhkaa kunniaton erottaminen, palkan ja korvausten menettäminen sekä 10 vuoden vankeus. Raskauttavien seikkojen toteamisen yhteydessä vankeusaikaa voidaan pidentää 5 vuodella edellyttäen, että syyttäjä todistaa saman oikeudenkäynnissä. Lisätietoja tästä artikkelista on Sotaoikeuksien ohjekirjassa.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.