Ahdistuneisuushäiriöt, PTSD, ja OCD liittyvät tulehduksellinen dysregulation, tutkimus toteaa

Depression & Anxiety-lehdessä julkaistun uuden tutkimuksen mukaan

Post-Traumaattinen stressihäiriö, pakko-oireinen häiriö ja ahdistuneisuushäiriöt ovat kaikki positiivisesti yhteydessä veren korkeisiin tulehdusmerkkiainepitoisuuksiin.

”laajasti ottaen tutkimusohjelmani tutkii tapoja, joilla tunteet ja fysiologia vaikuttavat ja liittyvät toisiinsa — eli kun joku kokee negatiivisia tunteita (e.g., suru, ahdistus, viha) usein ja/tai voimakkaasti mitä se tekee heidän fyysiselle terveydelleen?”sanoi tutkimuksen tekijä Megan E. Renna Columbian yliopistosta.

”kirjallisuudessa on vuosien varrella havaittu vakiintunut yhteys kroonisen sairauden ja ahdistuksen välillä. Mutta vielä on ollut epäselvää, mitä prosesseja, sekä psyykkisesti että fyysisesti, edistää tätä yhteyttä, joten halusin tutkia, jos tulehdus voi olla yksi näistä prosesseista ihmisten keskuudessa ahdistusta, traumaattinen stressi, ja pakko-oireinen liittyvät häiriöt.”

” tulehdus liittyy lukuisiin kroonisiin sairauksiin (HIV, syöpä, sydän-ja verisuonitaudit, Alzheimerin tauti jne.), joten tuntui erityisen tärkeältä nähdä, lisääkö krooninen ja kaikkialle ulottuva ahdistus tulehdusta. Toivon, että voimme rakentaa interventioita, joilla puututaan paremmin ahdistuksen fyysisiin vaikutuksiin ja lisätään elämänlaatua sekä parannetaan ahdistuksesta ja siihen liittyvistä häiriöistä kärsivien ihmisten fyysistä terveyttä, joten tämä meta-analyysi oli yksi askel siihen suuntaan.”

tutkimuksessa Renna kollegoineen tarkasteli 41 aiempaa tutkimusta henkilöillä, joilla oli diagnosoitu traumaperäinen stressihäiriö, pakko-oireinen häiriö tai ahdistuneisuushäiriö. Kaikissa tutkimuksissa oli mukana verrokkiryhmiä ja veressä oli ainakin yksi tulehdusmitta.

tutkijat havaitsivat, että potilailla, joilla oli diagnosoitu nämä häiriöt, oli yleensä huomattavasti korkeampi pro-inflammatoristen markkereiden taso verrattuna terveisiin verrokkihenkilöihin. PTSD: tä, OCD: tä tai ahdistuneisuushäiriötä sairastavien välillä ei kuitenkaan ollut merkittäviä eroja.

”ahdistus, riippumatta tietyntyyppisestä (esim., pelko, huoli, hypervigilanssi) ei voi vain verottaa jotakuta psykologisesti, vaan myös fyysisesti. Fyysisten vaikutusten kannalta systeeminen tulehdus on jotain, joka on suhteellisen näkymätön-eli tuntemamme asiat voivat vaikuttaa kehoomme tavoilla, joista emme välttämättä ole täysin tietoisia, Renna kertoi Psypostille.

” vaikka emme vielä välttämättä tiedä, johtaako tämä terveysongelmiin pitkällä aikavälillä, voi olla tärkeää saada ahdistukseen hoitoa, joka parantaa paitsi mielenterveyttäsi myös fyysistä terveyttäsi.”

tutkimus — kuten kaikki tutkimus-sisältää joitakin rajoituksia.

”jäljellä on vielä kaksi suurta kysymystä: ensinnäkin traumaperäinen stressihäiriö näyttää ajavan eroa tulehduksissa ahdistuneiden ja terveiden verrokkien välillä. Mutta, siellä näyttää myös olevan paljon vähemmän tutkimusta muita häiriöitä verrattuna PTSD. Mielestäni on tärkeää, että kenttä yrittää edelleen ymmärtää, miten muunlainen ahdistus lisää tulehdusta. On myös tärkeää ymmärtää, mikä tekee PTSD eroaa muista häiriöistä kannalta sen vaikutus tulehdukseen.”

” toiseksi tässä meta — analyysissä ei tarkasteltu prosesseja, jotka lisäisivät näitä häiriöitä sairastavien ihmisten tulehduksellista säätelyhäiriötä-monissa mukana olleissa tutkimuksissa ei mitattu, mikä yhdistää ahdistuksen tulehdukseen. Seuraavien vaiheiden kannalta on tärkeää olla mekanistisempi ymmärryksessämme siitä, miten ahdistus liittyy tulehdukseen, jotta voimme paremmin oppia puuttumaan tähän suhteeseen ja edistää parempaa pitkäaikaista terveyttä näistä häiriöistä kärsiville ihmisille.”

tutkimuksen ”the association between anxiety, traumatic stress, and obsessive–compulsive disorders and chronic inflammation: a systematic review and meta‐analysis” kirjoittivat Megan E. Renna, Mia S. O ’ Toole, Phillip E. Spaeth, Mats Lekander ja Douglas S. Mennin.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.