ideoita johtamisesta

Follett määritteli johtamisen seuraavasti:”taito saada asiat tehtyä ihmisten kautta”.
hänen ajatuksensa ovat ristiriidassa tieteellisen johtamisen ajatuksen kanssa, sillä hänen mielestään esimiesten ja alaisten tulisi tehdä täysipainoista yhteistyötä. Valta on keskeisessä asemassa hänen ajatuksissaan. Valta on järjestöjen luomaa ja organisoimaa, ja hänen mukaansa se on oikeutettua ja väistämätöntä. Vallasta Follett käytti termiä ” integraatio ”viitatakseen ei-kaupalliseen vallanjakoon, joka perustui hänen käsitykseensä” valta kanssa ”eikä” valta yli.”
hänen ajatuksensa muotoiltiin kolmella periaatteella:
1. Toiminnot ovat erityisiä tehtäväalueita organisaatioissa. Niille olisi osoitettava asianmukainen toimivalta ja vastuu, jotta tehtävät voidaan suorittaa.
2. Vastuu ilmaistaan empiirisenä velvollisuutena: ihmisten pitäisi hallita vastuutaan näytön perusteella ja integroida se tehokkaasti muiden tehtäviin.
3. Auktoriteetti perustuu oikeutettuun auktoriteettiin perustuvaan vallankäyttöoikeuteen.
palaa takaisin pääsivulle

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.