ARTIKKEL 112a URETTMESSIG BRUK av KONTROLLERTE STOFFER

Artikkel 112a omhandler misbruk av, distribusjon, handel med kontrollerte stoffer. Ulike situasjoner er dekket under de 7 seksjonene som er skissert i denne straffende artikkelen. De kritiske komponentene i disse seksjonene er som følger:

a) Ulovlig besittelse av narkotika med hensikt å distribuere

Elementer:

 • at den anklagede på et bestemt tidspunkt og sted var i besittelse av en bestemt mengde av et bestemt kontrollert stoff.
 • at tiltalte var fullt klar over slik besittelse.
 • At han visste at stoffet var smuglergods.
 • At slik besittelse var urettmessig.
 • der det er aktuelt, har påtalemyndigheten å bevise hensikten å distribuere smuglergods.

Maksimal Straff:

 • Urettmessig besittelse: Straffen varierer med hva slags narkotika som er involvert i lovbrudd. For Amfetamin, heroin, kokain, lyserginsyre dietylamid, marihuana (annet enn bruk av dette stoffet eller som har mindre enn 30 gram), opium, metamfetamin, secobarbital, fencyklidin og kontrollerte stoffer under Schedule I, II OG III, står de anklagede overfor uærlig utslipp, fortabelse av all lønn og godtgjørelser og 5 års innesperring. For besittelse av mindre enn 30 gram marihuana eller bruk av marihuana, fenobarbital, og kontrollerte stoffer Under Schedule IV OG V de tiltalte ansikter vanærende utslipp, inndragning av alle lønn og kvoter og 2 år innesperring.
 • Hensikt å distribuere: Straff varierer med hva slags narkotika involvert i lovbruddet. For Amfetamin, heroin, kokain, lysergsyre dietylamid, marihuana, opium, metamfetamin, secobarbital, fensyklidin, og kontrollerte stoffer Under Schedule I, II, OG III, de tiltalte ansikter vanærende utslipp, inndragning av alle lønn og kvoter og 15 års innesperring. For besittelse av fenobarbital, og kontrollerte stoffer Under Schedule IV OG V de tiltalte ansikter vanærende utslipp, inndragning av alle lønn og kvoter og 10 års innesperring.

når forverrende omstendigheter er påvist i slike forsøk, står den anklagede overfor en økning på 5 år i maksimal inneslutning.

b) Feilaktig bruk av narkotika

Elementer:

 • at på et bestemt tidspunkt og sted tiltalte hadde gjort bruk av en bestemt kontrollert stoff.
 • at tiltalte var fullt klar over slik bruk.
 • At han også var klar over at det var smuglergods.
 • At denne bruken var urettmessig.

Maksimal Straff: Straffen varierer med typen narkotika som er involvert i lovbrudd. For Amfetamin, heroin, kokain, lyserginsyre dietylamid, marihuana, opium, metamfetamin, secobarbital, fensyklidin, og kontrollerte stoffer Under Schedule I, II, OG III, de tiltalte ansikter vanærende utslipp, inndragning av alle lønn og kvoter og 5 års innesperring. For besittelse av fenobarbital, marihuana og kontrollerte stoffer Under Schedule IV OG V de tiltalte ansikter vanærende utslipp, inndragning av alle lønn og godtgjørelser og 2 år innesperring.

når forverrende omstendigheter er påvist i slike forsøk, står den anklagede overfor en økning på 5 år i maksimal inneslutning.

c) Feil distribusjon av legemidler

Elementer:

 • at på et bestemt tidspunkt og sted tiltalte hadde distribuert en bestemt mengde av et kontrollert stoff.
 • at tiltalte var fullt klar over slik distribusjon.
 • At han også var klar over at det var smuglergods.
 • at denne distribusjonen var urettmessig.

Maksimal Straff: Straffen varierer med hva slags narkotika som er involvert i lovbrudd. For Amfetamin, heroin, kokain, lysergsyre dietylamid, marihuana, opium, metamfetamin, secobarbital, fensyklidin, og kontrollerte stoffer Under Schedule I, II, OG III, de tiltalte ansikter vanærende utslipp, inndragning av alle lønn og kvoter og 15 års innesperring. For besittelse av fenobarbital, og kontrollerte stoffer Under Schedule IV OG V de tiltalte ansikter vanærende utslipp, inndragning av alle lønn og kvoter og 10 års innesperring.

når forverrende omstendigheter er påvist i slike forsøk, står den anklagede overfor en økning på 5 år i maksimal inneslutning.

d) Urettmessig innføring av narkotika med den hensikt å distribuere

Elementer:

 • at på et bestemt tidspunkt og sted, tiltalte innført en bestemt mengde av et kontrollert stoff på et bestemt fartøy / fly / installasjon / kjøretøy som var i kontroll AV DET AMERIKANSKE forsvaret eller blir brukt av DET.
 • at den anklagede var fullt klar over at han hadde introdusert dette stoffet.
 • at tiltalte var fullt klar over at dette stoffet var smuglergods.
 • at introduksjonen var en urettmessig handling.
 • der det er aktuelt, har påtalemyndigheten å bevise hensikten å distribuere smuglergods.

Maksimal Straff:

 • Wrongful introduksjon: Straffen varierer med hva slags narkotika som er involvert i lovbrudd. For Amfetamin, heroin, kokain, lyserginsyre dietylamid, marihuana, opium, metamfetamin, secobarbital, fensyklidin, og kontrollerte stoffer Under Schedule I, II, OG III, de tiltalte ansikter vanærende utslipp, inndragning av alle lønn og kvoter og 5 års innesperring. For besittelse av fenobarbital, og kontrollerte stoffer Under Schedule IV OG V de tiltalte ansikter vanærende utslipp, inndragning av alle lønn og kvoter og 2 år innesperring.
 • Feilaktig introduksjon med den hensikt å distribuere: For Amfetamin, heroin, kokain, lysergsyre dietylamid, marihuana, opium, metamfetamin, secobarbital, fensyklidin, og kontrollerte stoffer Under Schedule I, II, OG III, de tiltalte ansikter vanærende utslipp, inndragning av alle lønn og kvoter og 15 års innesperring. For besittelse av fenobarbital, og kontrollerte stoffer Under Schedule IV OG V de tiltalte ansikter vanærende utslipp, inndragning av alle lønn og kvoter og 10 års innesperring.

når forverrende omstendigheter er påvist i slike forsøk, står den anklagede overfor en økning på 5 år i maksimal inneslutning.

e) Urettmessig produksjon av narkotika med hensikt å distribuere

Elementer:

 • at på et bestemt tidspunkt og sted tiltalte hadde produsert en bestemt mengde av et kontrollert stoff.
 • at tiltalte var fullt klar over slik produksjon.
 • At han også var klar over at det var smuglergods.
 • At denne produksjonen var urettmessig.
 • der det er aktuelt, har påtalemyndigheten å bevise hensikten å distribuere smuglergods.

Maksimal Straff:

 • Urettmessig produksjon: For Amfetamin, heroin, kokain, lysergsyre dietylamid, marihuana, opium, metamfetamin, secobarbital, fensyklidin, og kontrollerte stoffer Under Schedule I, II, OG III, de tiltalte ansikter vanærende utslipp, inndragning av alle lønn og godtgjørelser og 5 års innesperring. For besittelse av fenobarbital, og kontrollerte stoffer Under Schedule IV OG V de tiltalte ansikter vanærende utslipp, inndragning av alle lønn og kvoter og 2 år innesperring.
 • Urettmessig produksjon med den hensikt å distribuere: For Amfetamin, heroin, kokain, lysergsyre dietylamid, marihuana, opium, metamfetamin, secobarbital, fensyklidin, og kontrollerte stoffer Under Schedule I, II, OG III, de tiltalte ansikter vanærende utslipp, inndragning av alle lønn og kvoter og 15 års innesperring. For besittelse av fenobarbital, og kontrollerte stoffer Under Schedule IV OG V de tiltalte ansikter vanærende utslipp, inndragning av alle lønn og kvoter og 10 års innesperring.

når forverrende omstendigheter er påvist i slike forsøk, står den anklagede overfor en økning på 5 år i maksimal inneslutning.

f) Ulovlig eksport eller import av narkotika

Elementer:

 • at på et bestemt tidspunkt og sted, den tiltalte eksportert fra USA/ importert til omrade dekket av toll en bestemt mengde av et bestemt kontrollert stoff.
 • at siktede var fullt klar over at han hadde importert / eksportert dette stoffet.
 • at tiltalte var fullt klar over at dette stoffet var smuglergods.
 • at eksport / import var en urettmessig handling.

Maksimal Straff: for urettmessig innførsel og eksport av narkotika, maksimal straff avhenger av hva slags narkotika som er involvert. For amfetamin, heroin, kokain, secobarbital, lyserginsyre dietylamid, marihuana, opium, fencyklidin, metamfetamin, og kontrollerte stoffer Under Schedule I, II, OG III de tiltalte ansikter vanærende utslipp, inndragning av alle lønn og kvoter og 15 års innesperring. For fenobarbital og kontrollerte stoffer Under Schedule IV OG V de tiltalte ansikter vanærende utslipp, inndragning av alle lønn og godtgjørelser og 10 års innesperring. Når forverrende omstendigheter er etablert, kan inneslutningsperioden økes med 5 år, forutsatt at det samme er bevist under rettssaken av påtalemyndigheten. For mer informasjon om denne artikkelen, vennligst se Manualen for Courts Martial.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.