Ideer Om Ledelse

Follett definerte ledelse som «kunsten å få ting gjort gjennom mennesker».
hennes ideer er motstridende med ideen om vitenskapelig ledelse, da hun trodde at ledere og underordnede skulle samarbeide fullt ut. Makt er sentralt i hennes ideer. Makt er skapt og organisert av organisasjoner, og ifølge henne er det legitimt og uunngåelig. Når Det gjelder makt Follett brukte begrepet «integrasjon», for å referere til ikke-voldelig maktdeling basert på bruken av hennes konsept av «makt med» heller enn » makt over.»
hennes ideer ble formulert i tre prinsipper:
1. Funksjoner er spesifikke aktivitetsområder innenfor organisasjoner. Riktig grad av myndighet og ansvar bør allokeres til dem slik at oppgaver kan utføres.
2. Ansvar er uttrykt i form av en empirisk plikt: Folk bør styre sitt ansvar på grunnlag av bevis og bør integrere dette effektivt med andres funksjoner.
3. Myndighet flyter fra en rett til å utøve makt, som er basert på legitim autoritet.
Gå tilbake til hovedsiden

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.