Strategic integrated manufacturing systems :the concept and structures

Viktige punkter i dagens produksjon er: teknisk innovasjon (utvikling av nye produkter og fabrikkautomatisering), markedsorientert produksjon (multi-produkt, små-batch produksjon og produkt diversifisering), og global manuctacturing (internasjonal produksjon og multinasjonalt selskap). En kontekst for å integrere disse grunnleggende produksjonsproblemene sammen som en produksjonsstrategi kan kalles «Strategiske Integrerte Produksjonssystemer». Computer-Integrated Manufacturing (CIM) systemer er en realisering av dette konseptet.

I Denne artikkelen Er Integrated Manufacturing System (IMS) beskrevet som en prosedyre for produktdesign, prosessdesign, implementering og ledelse. Deretter gjenkjennes EN CIM som EN IMS med en felles database. Produksjonsstrategi fra CIM diskuteres også, med sikte på ubemannet produksjon, multi-produkt, liten batchproduksjon, rask og optimalisert design, rask produktutvikling, jit (just-in-time) levering og sterk merchandising aktivitet. Forholdet MELLOM cim og sis (strategic information system) er også nevnt, sammen med human-sentrert fleksibel produksjon. Et konsept av passende produksjon eller samfunnsnyttig produksjon er understreket som en konklusjon.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.