ideeën over Management

Follett gedefinieerd management als:”de kunst van het krijgen van dingen gedaan door mensen”.
haar ideeën zijn tegenstrijdig met het idee van wetenschappelijk management, omdat zij van mening was dat managers en ondergeschikten volledig zouden moeten samenwerken. Macht staat centraal in haar ideeën. Macht wordt gecreëerd en georganiseerd door organisaties, en volgens haar is het legitiem en onvermijdelijk. Met betrekking tot macht Follett gebruikte de term “integratie,” om te verwijzen naar noncoercive macht-sharing gebaseerd op het gebruik van haar concept van “macht met” in plaats van “macht over.”
haar ideeën werden geformuleerd in drie principes:
1. Functies zijn specifieke taakgebieden binnen organisaties. De nodige bevoegdheden en verantwoordelijkheid moeten aan hen worden toegekend, zodat de taken kunnen worden uitgevoerd.
2. Verantwoordelijkheid wordt uitgedrukt in termen van een empirische plicht: mensen moeten hun verantwoordelijkheid op basis van bewijs beheren en deze effectief integreren met de functies van anderen.
3. Gezag vloeit voort uit het recht om macht uit te oefenen, dat is gebaseerd op legitiem gezag.
ga terug naar hoofdpagina

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.