Volkswagen with New Corporate Mission Statement Environment “goTOzero”

met ” goTOzero “zet Volkswagen de volgende belangrijke stap in zijn Groepsstrategie” TOGETHER – Strategy 2025+ ” om een uitgebreid duurzaamheidsgericht bedrijf te worden. Het milieubeleid van de groep bestaat uit de vier actiegebieden klimaatverandering, hulpbronnen, luchtkwaliteit en naleving van het milieu en biedt strategische oriëntatie voor de talrijke milieuprogramma ‘ s op groepsniveau en merkniveau. “goTOzero” staat programmatisch voor een manier van zakendoen die zo milieuvriendelijk en op de balans CO2-vrij mogelijk is, en die Volkswagen zichzelf als groepsbrede doelstelling heeft gesteld om tegen 2050 te bereiken.

Environmental Mission Statement

letterlijk staat in de mission statement milieu: “Voor al onze producten en mobiliteitsoplossingen streven we ernaar om de milieueffecten gedurende de hele levenscyclus te minimaliseren –van de winning van grondstoffen tot het einde van de levenscyclus-om ecosystemen intact te houden en positieve effecten op de samenleving te creëren. Naleving van milieuregels, – normen en vrijwillige verbintenissen is een basisvoorwaarde voor ons optreden.

actiegebieden

in haar” goTOzero ” – missie concentreert de Volkswagen-groep zich op vier actiegebieden:

1) klimaatverandering: Volkswagen zet zich in om te voldoen aan de klimaatovereenkomst van Parijs van de Verenigde Naties. Het doel is om tegen 2050 een CO2-neutraal bedrijf op de balans te zijn. Tegen 2025 wil het bedrijf zijn totale broeikasgasemissies van personenauto ‘ s en lichte bedrijfsvoertuigen in de levenscyclus met 30% verminderen ten opzichte van 2015. Het bedrijf draagt actief bij aan de transitie naar duurzame energie gedurende de gehele levenscyclus.

2) hulpbronnen: Volkswagen wil de hulpbronnenefficiëntie maximaliseren en de aanpak van de circulaire economie op het gebied van materialen, energie en water bevorderen. Tegen 2025 wil het bedrijf de productiegerelateerde externe milieueffecten (CO2, energie, water, afval, vluchtige organische stoffen) met 45% per voertuig hebben verminderd ten opzichte van 2010.

3) luchtkwaliteit: Volkswagen stimuleert e-mobiliteit om de lokale luchtkwaliteit te verbeteren. Tegen 2025 zal het aandeel van elektrische accu ‘ s in de modelportefeuille van de groep tussen 20 en 25% bedragen. Het aandeel van elektrische voertuigen in het wagenpark van de groep moet tegen 2030 tot ten minste 40% zijn gestegen.

4) naleving van de milieunormen: Op het gebied van integriteit wil Volkswagen een voorbeeld stellen voor een modern, transparant en succesvol bedrijf door effectieve managementsystemen te installeren en te monitoren die de milieu-impact van zijn mobiliteitsoplossingen in alle fasen van de levenscyclus dekken.

milieubeleid

het bedrijf heeft ook een milieubeleid geformuleerd voor zijn milieubesluitvorming en voor projectbeheer en milieuprestatiebeleid, waarin beginselen worden vastgelegd voor vijf belangrijke kwesties: leiderschap, compliance, milieubescherming, betrokkenheid van stakeholders en continue verbetering.

lange – en middellangetermijndoelstellingen

tegen 2050 wil het gehele Volkswagen-concern CO2-neutraal worden. Tegen 2025 is het bedrijf van plan om de CO2-voetafdruk van zijn vloot met 30 procent te verminderen over de gehele levenscyclus ten opzichte van 2015. Bij de productie van voertuigen zullen afval, afvalwater, CO2, energieverbruik en vluchtige organische stoffen tegen 2010 met 45 procent worden verminderd ten opzichte van 2010.

tegen 2023 wil de groep ongeveer 30 miljard euro investeren in elektromobiliteit en tegen 2028 meer dan 70 nieuwe elektrische modellen op de markt brengen. Daarnaast is de groep betrokken bij het opzetten van de laadinfrastructuur en biedt haar klanten nu al Elli Volkswagen Naturstrom voor klanten en consumenten via haar bedrijf.

oorspronkelijke teksten

the environment mission statement of the Volkswagen Group is online gepubliceerd op:

Duits – https://www.volkswagenag.com/presence/nachhaltigkeit/documents/policy-intern/Mission_Statement_Environment_de.pdf
Engels – https://www.volkswagenag.com/presence/nachhaltigkeit/documents/policy-intern/Mission_Statement_Environment_en.pdf
het milieubeleid van de Volkswagen Group is online gepubliceerd op:

:

Duits – https://www.volkswagenag.com/presence/nachhaltigkeit/documents/policy-intern/KRL_17_Anhang_1_de_V2.0.pdf
Engels – https://www.volkswagenag.com/presence/nachhaltigkeit/documents/policy-intern/KRL_17_Annex_1_en_V2.0.pdf

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.