okres kredy jest trzecim i ostatnim geologicznym okresem ery mezozoicznej. Dzieli się na: kredę górną i kredę dolną. Rozpoczął się

Read More

większość akcji w The Tempest odbywa się na małej, odległej wyspie. Wyspa stanowi wygodny pojemnik dla akcji gry, zamkniętą przestrzeń,

Read More

Uluru jest najbardziej ikoniczną naturalną formą lądu w Australii — a jej powstanie jest równie wyjątkową historią stworzenia, zniszczenia i

Read More