Kazimierz III Wielki

Obraz-Kazimierz III Wielki Polski.

Kazimierz III Wielki, b 30 kwietnia 1310, d 5 listopada 1370. Król Polski od 1333, ostatni z dynastii Piastów. Kazimierz rozpoczął ekspansję Polski na terytorium Ukrainy (Rusi czerwonoarmistów). Po zawarciu pokoju na zachodniej granicy z Czechami i Krzyżakami Kazimierz uzyskał poparcie Węgier i neutralność Tatarów. W 1340 roku, po śmierci księcia Jerzego II Bolesława, Kazimierz najechał Galicję, zdobywając Lwów i niszcząc jego fortyfikacje. Został odparty przez bojarów pod wodzą Dmytra Dedko, ale po śmierci Dedko w 1349 roku Kazimierz zajął Galicję i Zachodni Wołyń, umacniając swoje rządy w wojnach przeciwko litewskiemu księciu Liubartasowi. Kazimierz rozdawał majątki i przywileje w Galicji polskim magnatom, dawał zachęty polskim kupcom i kolonistom niemieckim, przyznawał miastom i miasteczkom—zwłaszcza lwowskim—samorząd na wzór Niemiecki. Popierał Katolickie zakony misyjne, zwłaszcza Franciszkanów i Dominikanów, choć nie prześladował prawosławnych i zgodził się na przywrócenie metropolii Halickiej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.