pomysły na zarządzanie

Follett zdefiniował zarządzanie jako: „sztuka robienia rzeczy przez ludzi”.
jej idee są sprzeczne z ideą zarządzania naukowego, ponieważ uważała, że menedżerowie i podwładni powinni w pełni współpracować. Władza jest kluczowa dla jej idei. Władza jest tworzona i organizowana przez organizacje, a według niej jest legalna i nieunikniona. Jeśli chodzi o władzę, Follett użyła terminu „integracja”, aby odnieść się do niekoercyjnego podziału władzy opartego na użyciu jej koncepcji” władzy z”, a nie ” władzy nad.”
jej idee zostały sformułowane w trzech zasadach:
1. Funkcje są specyficznymi obszarami zadań w organizacjach. Należy im przypisać odpowiedni stopień autorytetu i odpowiedzialności, aby można było wykonywać zadania.
2. Odpowiedzialność wyraża się w kategoriach empirycznego obowiązku: ludzie powinni zarządzać swoją odpowiedzialnością na podstawie dowodów i powinni skutecznie integrować ją z funkcjami innych.
3. Władza wypływa z uprawnienia do wykonywania władzy, które opiera się na prawowitym autorytecie.
wróć na stronę główną

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.