starzenie się i butelkowanie

butelkowanie

przed butelkowaniem wino może wymagać mieszania, filtracji i stosowania środków antyseptycznych do zwalczania rozwoju drobnoustrojów. Często kilka beczek zawierających to samo wino rozwija różnice podczas starzenia, a mieszanie jest pożądane, aby zapewnić jednolitość. Wina, które mają nieznaczny niedobór koloru lub kwasu, mogą być mieszane ze specjalnymi winami w celu korekty. Mieszanie często poprawia jakość, zwiększając złożoność wina.

przed butelkowaniem wymagana jest końcowa filtracja polerująca, a ilość dwutlenku siarki jest regulowana, szczególnie w słodkich winach stołowych. Dwutlenek siarki jest często stosowany, ale kwas sorbowy lub sorbiniany są używane w słodkich winach stołowych do hamowania drożdży, chociaż nie są one ogólnie zalecane ze względu na zapach, który może się rozwinąć. Takie operacje, jak dodanie dwutlenku siarki, ogrzewanie (wszędzie tam, gdzie jest to korzystne) i filtracja polerująca są zwykle wykonywane przez ciągły proces w linii. Sprzęt, Zwykle półautomatyczny lub całkowicie automatyczny, musi być wolny od niepożądanych mikroorganizmów i jest wykonany z odpornych stopów, aby uniknąć niepożądanego zbierania metalu.

podczas rzeczywistej operacji butelkowania, pobieranie tlenu musi być ograniczone do minimum. Bottomfilling—czyli Wkładanie rurki do butelki i napełnianie od dołu-jest często używane. W niektórych przypadkach butelka może być przepłukana dwutlenkiem węgla przed napełnieniem lub wino może być spryskane (wzburzone) gazem azotowym. Wina poddane utlenianiu wymagają szczególnej ostrożności.

sterylne nowe butelki są używane w Stanach Zjednoczonych. W innym miejscu butelki mogą być ponownie użyte po dokładnym oczyszczeniu i sterylizacji. Kształt i kolor butelki są dyktowane przez zwyczaj i koszt. Niektóre wina białe, które mogą ulec zmianie pod wpływem światła, są najlepiej butelkowane w brązowych, brązowozielonych lub zielonkawoniebieskich butelkach. Chociaż brązowe szkło jest prawdopodobnie korzystne dla Sauternes, zwyczaj nakazuje stosowanie przezroczystych butelek. Szkło jest nadal zwykłym materiałem, chociaż eksperymentowano z tworzywami sztucznymi.

po butelkowaniu następuje zamknięcie. Zakrętki są używane do Win standardowych. Zamknięcia korkowe są preferowane w przypadku win, które będą starzone w butelce. Wina czerwone, które mogą leżakować w butelce przez wiele lat, zamykane są korkami o długości 2 cali (5 centymetrów) lub dłuższymi. Czasami korek może komunikować zapach, zwany „korkiem” do wina; wynika to najwyraźniej z zanieczyszczenia lub defektu, który pozwala na wzrost pleśni w korku lub na nim.

nad zamknięciem umieszczana jest kapsułka, naklejana jest etykieta, a butelki pakowane są w pudełka do wysyłki. Wina wymagające starzenia w butelce często nie są kapslowane, etykietowane ani w obudowie, dopóki nie zostaną zestarzone.

butelkowane wina stołowe i deserowe powinny być przechowywane na ich bokach podczas starzenia, zarówno w winnicy, jak i przez klienta końcowego w oczekiwaniu na spożycie. Odpowiednie warunki przechowywania obejmują brak światła i niskie, nawet temperatury utrzymujące się w temperaturze około 12 do 16 °C (54 do 61 °F). Dobowe wahania temperatury prowadzą do szybkiego starzenia się i wczesnego pogorszenia.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.