strategiczne zintegrowane systemy produkcyjne: koncepcja i struktury

ważnymi punktami dzisiejszej produkcji są: innowacje techniczne (rozwój nowych produktów i automatyzacja fabryk), produkcja zorientowana na rynek (produkcja wieloproduktowa, produkcja małoseryjna i dywersyfikacja produktów) oraz globalny manuctacturing (produkcja międzynarodowa i międzynarodowa korporacja). Kontekst integracji tych podstawowych kwestii produkcyjnych razem jako strategii produkcji można nazwać „strategiczne zintegrowane systemy produkcyjne”. Realizacją tej koncepcji są komputerowo zintegrowane systemy produkcyjne (CIM).

w tym artykule Integrated Manufacturing System (IMS) jest opisany jako procedura projektowania produktu, projektowania procesu, wdrożenia i zarządzania. Następnie CIM jest rozpoznawany jako IMS ze wspólną bazą danych. Omówiono również strategię produkcji firmy CIM, mającą na celu produkcję bezzałogową, produkcję wieloproduktową, produkcję małoseryjną, szybki i zoptymalizowany projekt, szybki rozwój produktu, dostawę JIT (just-in-time) i silną działalność merchandisingową. Wspomniano również o związku CIM z SIS (strategicznym systemem informacyjnym), wraz z elastyczną produkcją skoncentrowaną na człowieku. Jako wniosek podkreśla się koncepcję odpowiedniej produkcji lub produkcji społecznie użytecznej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.