techniki sterylizacji na zimno

w tym rozdziale omówiono techniki sterylizacji na zimno i ich użyteczne cechy kompatybilności z wieloma materiałami wrażliwymi na temperaturę i promieniowanie. W wielu zastosowaniach technika sterylizacji na zimno jest tańsza niż technika oparta na cieple lub promieniowaniu. Każde zastosowanie techniki sterylizacji na zimno musi być wykazane przez eksperymentalny program zaprojektowany w celu dostarczenia wystarczających danych statystycznych, aby wspierać wnioskowanie zarówno skuteczności, jak i zgodności. Ponadto dokładna analiza warunków i środowisk, na które narażony jest materiał, musi wykazać, że nie mogą wystąpić żadne zanieczyszczenia, które nie mogą być osiągnięte przez sterylizator lub nie mogą zostać wykryte. Sterylizacja była mylona z dezynfekcją w wielu dyskusjach na te dwa tematy. Z powodu tego zamieszania termin sterylizacja oznacza różne rzeczy dla różnych ludzi. Wykazanie skuteczności każdego procesu sterylizacji w niszczeniu populacji drobnoustrojów we wnętrzach wielu nierozpuszczalnych materiałów stałych jest niezwykle trudne, niezależnie od zastosowanej techniki sterylizacji. Szczegółowo omówiono sterylizację powierzchni ciał stałych i sterylizację wewnętrzną.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.