Ideas on Management

Follett definierade ledningen som:”konsten att få saker gjorda genom människor”.
hennes tankar är motstridiga med tanken på vetenskaplig ledning, eftersom hon trodde att chefer och underordnade borde samarbeta fullt ut. Makt är centralt i hennes tankar. Makt skapas och organiseras av organisationer, och enligt henne är det legitimt och oundvikligt. När det gäller makt Follett använde termen” integration, ”att hänvisa till noncoercive maktdelning baserat på användningen av hennes begreppet” makt med ”snarare än” makt över.”
hennes tankar formulerades i tre principer:
1. Funktioner är specifika arbetsområden inom organisationer. Lämplig grad av auktoritet och ansvar bör tilldelas dem så att uppgifter kan utföras.
2. Ansvaret uttrycks i termer av en empirisk plikt: människor bör hantera sitt ansvar på grundval av bevis och bör integrera detta effektivt med andras funktioner.
3. Myndighet strömmar från en rätt att utöva makt, som bygger på legitim myndighet.
gå tillbaka till huvudsidan

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.